موشن گرافیک

موشن گرافیک روش های حفاظت از رمز حساب و کارت های بانکی

نمایش موشن گرافیک
سال اجرا پروژه
موشن گرافیک بانک ملت
سال ۱۳۹۷
اهداف پروژه
موشن گرافیک بانک ملت
گرافیک جذاب | آموزش بانکی | حفاظت از رمز کارت بانکی | حفاظت از رمز حساب | سناریو کوتاه و خلاق | استفاده از استانداردهای ساخت موشن گرافیک | ذخیره زمان
تعریف پروژه
موشن گرافیک بانک ملت
ساخت و تولید موشن گرافیک روش های حفاظت از رمز حساب و کارت های بانکی

 بانک ملت  در راستای افزایش دانش بانکی آموزش هایی را در نطر دارد تا افراد در دام فیشینگ و یا دزدی اطلاعات قرار نگیرند.

موشن گرافیک روش های حفاظت از رمز حساب و کارت های بانکی به سفارش بانک ملت و با در نظر گرفتن توضیحات ارائه شده و ایده های خلاقانه و استفاده از به روزترین متد ساخت موشن گرافیک در دپارتمان انیمیشن و موشن گرافیک کاما تولید و در درگاه های ارتباطی بانک ملت منتشر شد